APRS6595: RJ-25 (6P6C) to Screw Terminals, DIN Rail Mountable